Sistem Modul 1 - 6

Naučite Emmett Tehniku i transformišite vašu sposobnost

EMMETT OBUKA ZA PRAKTIČARE (TERAPEUTE): Modul 1-6

Naučite kako da transformišite svoje terapeutsko umeće i prilagodite terapiju svakom specifičnom zahtevu

Šta kurs pruža?

Nizom aktivacija mišićnih tačaka, ova tehnika omogućava otključavanje mišićne memorije tela. Ovakav pristup daje informaciju mozgu da pronađe prvobitni aktivator koji je stvorio neuro-mišićni problem klijentu. Nizom blagih pritisaka se oslobađa određena regija, dok je efekat trenutan. Terapija podrazumeva tačnu i preciznu procenu neravnoteže koja je prisutna u telu klijenta.

Profesionalni pristup klijenatu i poboljšanje kvaliteta tretmana

Emmett tehnika je karika koja nedostaje u metodoma mišićnog opuštanja. Sastoji se od niza procedura, koje ne samo da će koristiti Vašim metodama i proceni stanja Vaših klijenata, nego će obezbediti i poboljšanje u kliničkom okruženju koristeći NLP veštine. NLP u Emmett Tehnici omogućava terapeutu da uključivanjem audio- vizuelnih informacija pomogne klijentu da preformuliše stečene loše programe i stabilizuje njegovo sveukupno psihofizičko stanje.

Pored navedenog, obuhvata i:

 • Tehnike za preciznu procenu stanja klijenta i pronalaženja uzroka tog stanja
 • Tehnike za poboljšanje rezultata tretmana, što dovodi do većeg zadovoljstva klijenata
 • Korišćenje „stabilizatora“ radi stvaranja ugodnosti i poverenja
 • Ideje za poboljšanje kliničkog okruženja da bi se eliminisali negativni uticaji
 • Kolekciju i interpretaciju NLP vizuelnih/audio informacija koja doprinosi bržem i efikasnijem postizanju rezultata
 • Uputstva za profesionalnu prilagodljivost radi poboljšanja odgovora klijenata i povratnih informacija

Struktura obuke

Obuka se sastoji od šest (6) Modula. Moduli su struktuirani tako da se na početku svakog narednog (modula na višem stepenu), obnavlja sve što je naučeno na predhodnom. Nakon toga sledi učenje novog. Na taj način osiguravamo utvrđivanje naučenog i spremnost polaznika za novi i kompleksniji material. Nakon svakog uspešno završenog Modula polaznici dobijaju diplomu sa satnicom obuke.

Modul Trajanje Napomena
1 & 2 2 dana/16 h Najobimniji i najvažniji modul koji sadrži 80% svih kombinacija pokreta. Moduli 1&2 su spojeni i obradjuju se zajedno.Ne plaćaju se odvojeno,već kao jedan modul.
32 dana/16 h
42 dana/16 h
52 dana/16 h
62 dana/16 h

Sertifikat Emmett terapeutaPregled Modula

Modul 1

 • Pregled i cilj obuke
 • O Rossu Emmettu
 • EMMETT Principi
 • 7 A - pravila (podsvesni trigeri lečenja)
 • QL / 12. rebro (rotacija tela)
 • Piriformis / TFL (piriformis i gluteusi)
 • Iliacus / Obliqusi (karlica i kuk)
 • Psoas / 12. rebro (psoas & hamstringsi)
 • Psoas s podignutim kolenom (psoas & lumbalna kičma)
 • Gastroc opuštanje potkolenice (Problemi s listovima & balans)

Modul 2

 • Ponavljanje Modula 1
 • Gornji Trapeziusi (ramena & vrat)
 • Levator Scapulae 45 (ramena & vrat)
 • Rhomboid 45 (vrat)
 • Rhomboid 90 (ramena)
 • Rhomboid 30 (ruka i prsti)
 • SCM (vrat)
 • AC / Biceps (ramena)

Modul 3

 • Ponavljanje Modula 1 i 2
 • Ingvinalni psoas (psoas & lumbalna kičma))
 • Teres Minor (ramena)
 • Sacrum (sacrum)
 • Podlaktica(stisak šake, lakat i ramena)
 • Opuštanje kolena
 • ITB (noga, kuk i koleno)
 • ITB / Sartorius (koleno)
 • Balans stopala (balans)
 • Diaphragma
 • Rescue (blans celog tela)

Modul 4

 • Ponavljanje Modula 3
 • Abdominalo opuštanje
 • Pectoralis Minor opuštanje (rame)
 • Skapula- rub (romboideusi)
 • Skapula- srednji i donji deo (skapula)
 • Latisimus Dorsi (leđa i ramena)
 • Biceps – dve glaves (biceps i ramena)
 • Triceps (triceps)
 • Hamstrings (hamstrings i lumbalna kičma)
 • Opuštanje (soleus i ahilova tetiva)
 • Opuštanje kolena

Modul 5

 • Ponavljanje Modula 4
 • (vilica oči, uši)
 • Glava/vilica
 • Grudni koš/Rhomboid 45 (rotatorna manžetna/grudni koš)
 • Scalenus / Pectoralis Minor (rame i vrat)
 • Grudni koš/ Sinusi (kongestija sinusa)
 • Koleno
 • Opuštanje skočnog zgloba (i stopalo)
 • Opuštanje Quadricepsa (Quadricepsi i koleno)
 • Sacruml / TFL (gluteusi)
 • Piriformis (piriformis)

Modul 6

 • Ponavljanje Modula 5
 • Rhomboid 45 X Ingvinal Psoas (abdominalana fascija)
 • Bešika
 • Aduktor
 • Bol u stopalu (stopalo i skočni zglob)
 • Vrat (oči, vilica vrat, ramena i ruke)
 • Trbuh Bicepsa (grč bicepsa)
 • Sakralni usek (duboka bol oko karlice)
 • Limfna drenaža


Moduli se obično izvode u razmacima od 6-8 nedelja,što omogućuje polaznicima sticanje iskustva u radu sa tehnikom.Cela obuka se završava u roku od 10-12 meseci.Sve u dogovoru sa postojećom grupom.Ukoliko postoji želja za daljim učenjem, postoje PROFESIONALNE EMMETT obuke (EP) i specijalizovani kursevi.KONTINUIRANA EDUKACIJA: EMMETT PROFESSIONAL (EP 1-6 )

Nakon završetka svih šest (6) modula postoji mogućnost za pohađanje još šest (6) naprednih - PROFESIONALNIH (EP) nivoa savlađivanja Emmett Tehnike koji pružaju nadogradnju, upotpunjavanje i povezivanje svih predhodno stečenih znanja i veština. U okviru ovih modula, polaznicima je omogućeno da osnove principa Emmett Tehnike razvijaju na višem i senzibilnijem nivou. Ukratko "Kalibracija".

Svaki od šest profesionalnih nivoa traje po 2 dana/16h.

Napomena: kortizacija za polaznike koji ponavljaju edukaciju iznosi 50% cene prvobitnog iznosa.

SPECIJALIZOVANI SEMINARI

Emmett specijalizovani seminari se organizuju kako bi se omogućila integracija terapija u okviru specifičnih oblasti (za babice, decu sa posebnim potrebama, ženske probleme...) i radi unapređivanja postojećih znanja i veština, buduči da Ross Emmett neprekidno razvija tehniku prateći postignute rezultate, sve brojnije i raznovrsnije potrebe i zahteve klijenata. Specijalizovani seminari se mogu pohađati tek nakon završenih šest osnovnih Modula.

Kalendar Obuka

Pogledajte obuke koje pripremamo samo za Vas. Iskoristite priliku i prijavite se.

Obuke za Vas!

Kontakt

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije o obukama

FACEBOOK
Emmett Srbija
Mejl adresa
info@emmettsrbija.com
Pozovite
+381 63 600959